28.08.2019

ÖĞREN VE DÖNÜŞ PROJESİNİN PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

“Öğren ve Dönüş” projesinin pilot uygulaması kapsamında belirlenen 8 firmaya eğitimler başladı.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman yetiştirmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmayı hedefleyen ve Endüstri 4,0’a geçiş için bir fırsat yaratarak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak olan Türkiye'nin ilk Model Fabrikası Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinde “Öğren ve Dönüş” projesinin pilot uygulaması kapsamında belirlenen 8 firmaya eğitim verilmeye başlandı.

“ASO 1.OSB Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda işletmelere rehberlik yapacak”

Öğren ve Dönüş Programı kapsamında daha önce fragman eğitimi almış firmalar arasından belirlenen 8 firma programa katılıyor. Firmaların seçiminde kesikli üretim tekniği uygulamaları, belirli büyüklüğe ve yalın dönüşüm projesi uygulayabilecek temel yetkinlik ve kapasiteye sahip olmaları gibi kriterler arandı. Pilot programın etkili şekilde uygulanması için firmaların dönüşüm liderlerine eğitimler verilecek, düzenli firma ziyaretlerinin yapılarak projelerdeki ilerleme izlenecek, sonraki adımlar için dönüşüm liderlerine ev ödevi verilecek ve firma sahip ve yöneticileriyle toplantılar düzenlenecek. Düzenlenen eğitim programı ile eğitim alan firmaların sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, dışarıdan gelebilecek ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verme, tam zamanında üretme, israfları yok etme, KAIZEN düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme gibi sonuçlar elde edilecek. 

ASO 1.OSB’de yer alan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinde işletmelerin verimlilik artırma teknikleri olan yalın üretim, iş etüdü ve süreç iyileştirme, KAİZEN sürekli iyileştirme gibi benzeri konularda kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.  

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top