14.08.2018

Türkiye'nin İlk Model Fabrikası ASO 1.OSB'de Faaliyete Başladı

İmalat sanayinin dönüşümünü sağlayacak Model Fabrikalar, diğer adıyla Uygulamalı Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezlerinin ülkemizde de kurulmasına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor. Türkiye’nin ilk Model Fabrikası, Ankara 1. OSB’de faaliyete başladı.

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman yetiştirmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmayı hedefleyen ve Endüstri 4,0’a geçiş için bir fırsat yaratacak olan Türkiye'nin ilk Model Fabrikası“ Model Fabrika Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezi” projesinde eğitimler başladı.

Model Fabrika ile işletmelerin veriminin ve rekabet gücünün arttırması, uygulamalı öğrenme tekniklerinden faydalanmaları, teori ve pratiği birleştirmek suretiyle çalışanların kalıcı yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. Model fabrikalar ile başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkıda bulunulması amaçlanıyor. Fabrikalarda üretimi sağlayan temel üretim sistemlerinin bir modelinin yer aldığı bu merkezlerde kesikli veya sürekli üretim hatlarında birçok sektöre yönelik uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilebiliyor.

Galeri

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top