Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Bu metni, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (“Müdürlük”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Müdürlüğümüz web sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bizimle kurduğunuz iletişim sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Şirketimize elektronik vasıtalarla sağlamış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresi, firma bilgisi, telefon numarası ve adres bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, görüş öneri ve iletişim talebinizin dikkate alınabilmesi; sizlere kurmuş olduğunuz iletişim kapsamında geri dönüşün sağlanabilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2(f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

İletişim formunda yer alan “mesaj” bölümünde kişisel veri paylaşmanız halinde bu kişisel verilerin Müdürlüğümüz tarafından KVKK Madde 5 Fıkra 2 (d) bendi uyarınca “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki nedenine dayalı olarak işleneceğini belirtmek isteriz.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Ayaş yolu 25. km. 06935 Sincan/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde aosb@aosb.org.tr elektronik posta adresine veya aso1osb.bolgemuduru@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top