29.09.2021

100634 Ada 15 Parsel Arkası Açıkta Şevli Kazı Yapılması


        İhale tarihi katılım olmadığından dolayı değişmiştir. Güncel şartlar aşağıdaki gibidir.
        Zeyilnameyi indirmek için tıklayınız.
        İhale evraklarını indirmek için tıklayınız.

Süresi : 30 takvim günü
Son teklif verme tarih ve saati : 13.10.2021 Çarşamba günü  Saat: 12:00
Zarf açılma tarih ve saati : 13.10.2021 Çarşamba günü  Saat: 14:00 
        İç zarfların  açılma tarih ve saati : 13.10.2021 Çarşamba günü  Saat: 14:30
        İç zarflar teklif sahibi firmaların temsile ve ilzama yetkili veya yetkilendirilmiş isteklilerin huzurunda açılır.
       Tekliflerin sunulacağı yer: ASO 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,
       Ahi Evran OSB Mahallesi  ASO Bulvarı No:1/101 - 06935    Sincan/ANKARA- TÜRKİYESOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top