Doğalgaz İşletme Müd.

Tüm katılımcılarımızın kesintisiz ve güvenli doğalgaz kullanımını sağlamak için 1 mühendis ve 1 teknisyenden oluşan kadrosuyla, 7/24 hizmet verilmektedir. Bölgemizin mevcut altyapısı son teknolojiler ve en modern malze¬meler kullanılarak revize edilmiştir. Her sanayi parseline doğalgaz ulaştırılmış olup, enerji hatlarının tamamı yer altından geçmektedir. Üyelerine en kaliteli hizmeti sun¬mayı prensip edinerek çalışan ASO 1. OSB Bölge Müdür¬lüğü’nün hedeflerinden birisi de; ülkemizin en önemli üretim üslerinden olan Bölgemizde faaliyette bulunan sanayicilerimizin enerji talebini en kaliteli, en temiz ve en ucuz şekilde karşılamaktır.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ise sadece bugünün değil geleceğin de enerji ihtiyacı planlanarak her türlü girişim ve alt yapı yatırımları yapılmaktadır. Bölge fabrika¬larımızın enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak yapılan bu önemli çalışmalardan birisi de doğalgaz temi¬ni için yapılan yatırımlarıdır.

Ülkemizin doğal gaz ile ilk tanıştığı yıllarda, Ankara’mıza doğal gaz gelişinin hemen akabinde Bölgemize de do¬ğal gaz getirmek için girişimlerde bulunulmuş ve 1993 yılında BOTAŞ A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği yapılması gereken etüt çalışmaları 1995 yılı orta-larında tamamlanarak, 1996 yılında altyapı çalışmalarına başlanmış ve 1997 yılında da şebekeye gaz verilerek sa¬nayi tesislerimiz doğal gaz kullanmaya başlamıştır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan Doğal Gaz İşletme Müdürlüğü, Bölgemizde üyelerimizin ısıtma ve proses amaçlı doğal gaz ihtiyacının karşılanması ve şe¬bekenin güvenli bir şekilde çalışması için boru hatlarının ve istasyonların kontrol, bakım ve tamiratının yapılması, üyelerden gelen gaz kaçak ihbarlarının incelenmesi ve tespiti görevlerini yürütmektedir.

Görev ve Sorumlulukları

Bölgemizin, doğal gaz dağıtım şebekesinin işletilmesini sağlayarak can, mal ve çevre güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak, abonelik ve faturalama işlerini yürüt¬mek, bakım-onarım hizmetlerini yerine getirmek, kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri koordine etmekle görevlidir. Doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusun¬da bölgemizin gaz ihtiyacını uygun şart ve fiyatlarda kar¬şılamak için gerekli araştırmalar yapılmaktadır. Bölgemiz sosyal tesis ve dağıtım şebekelerin mekanik teçhizatları¬nın faal bir şekilde kalması için gerekli çalışmaları yürü¬tülmektedir.

Üyemize verilen hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi ve doğal gaz şebekesinin güvenli bir şekilde işletilebilmesi için hatların, şebeke ekipmanlarının ve RS istasyonları¬nın kontrol ve periyodik bakımları düzenli olarak yapıl¬maktadır. Ayrıca üyelerimizden gelen arıza veya kaçak ihbarlarına teknik personelimiz ile müdahale edilerek, üyelerimizin doğal gazı güvenli bir şekilde kullanması sağlanmaktadır.

Bölgemiz pissu ve yağmur suyu pompalar ile deşarj edil¬mektedir. Sağanak yağışlar dolayısı ile meydana gelebile¬cek su taşkınlarının önüne geçmek ve bu riski minimize etmek için keson ve burgulu kuyu pompalarının sürekli çalışır durumda bulundurmak amacıyla günlük kontrol¬leri ile periyodik kontrol ve bakımları yapılmaktadır. Her ayın ilk haftası içinde üyelerinin doğalgaz tüketimlerinin tespit edilerek faturalandırılmasını ve dağıtımı sağlan¬maktadır. Yangına karşı alınması gereken önlemlerin üye¬lere aldırılmasında öncülük yaparak, olası yangınlara karşı itfaiye ekibiyle birlikte, anında müdahale edilmektedir.


Doğalgaz dönüşüm teknik şartnamesini indirmek için tıklayınız.
Doğalgaz Gaz tesisatı yapımında izlenecek yöntemleri indirmek için tıklayınız.
Doğalgaz proje dosyası ve örnek dökümanlar için tıklayınız.Ali TERCAN
Doğalgaz İşletme Müdürü

Telefon : 0312 267 00 00 - 134
E-Posta : a.tercan@aosb.org.tr

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top