İmar Müdürlüğü

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaata başlayan tüm üyelerimize yapı ruhsatları ve inşaatı tamamlananlara ise Yapı Kullanma İzin Belgeleri, İmar Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. 


Görevi;
Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek. imar planını hazırlamak ve ilgili mercilere onaylatarak yürürlüğe koymak, Onaylı imar planına göre arazi aplikasyonlarını yapmak, firmalara çap ve yol kotu vermek, parsel bazında jeolojik etütleri yaptırmak, yapılacak sanayi tesisine ait proje ve tadilatlarını incelemek ve onaylamak, yapı ruhsatı ve yapı kullanım hizmetlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, inşaatları kontrol etmek ve raporlarını düzenlemek ile görevlidir.


-Ek-8 SIĞINAK TAAHHuTNAMESi.docx
-Ek-9 YAPi-MuTEAHHiTi-TAAHHuTNAME.docx
-Ek-10-MÜTEAHHİTLİK SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ.docx
-Ek-11 ŞANTİYE ŞEFLERİ TARAFINDAN VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ.doc
-Ek-12 Yapı Denetim Bilgi Tablosu.xlsx

Yıkım Ruhsatı için İstenen Evraklar
-YIKIM_RUHSATI.docx


Tapu İşlemleri için Katılımcıdan İstenen Evraklar
-Tapu İşlemleri İçin Katılımcıdan İstenen Evraklar.docx


Eksper Yetkilendirme Dilekçesi
-Eksper Yetkilendirme Dilekcesi.docx
     Ahmet KAÇAR
     İmar Müdürü
     Telefon :
0312 267 00 00 - 121
     E-Posta : a.kacar@aosb.org.tr

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top